Oferta klient indywidualny


SAMOCHÓD  OC, AC, NNW ,ASSISTANCE, SZYBY

Kompleksowe ubezpieczenie samochodu pozwala na poradzenie sobie w trudnych sytuacjach. Obejmuje : OC szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu AUTO CASCO m.in. zniszczenie, uszkodzenie, pożar, utrata, kradzież ubezpieczonego pojazdu lub jego wyposażenia ASSISTANCE pomoc w przypadku awarii pojazdu, kolizji lub kradzieży NNW trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków: uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy lub pasażera SZYBY uszkodzenie lub zniszczenie szyby, będące zdarzeniem losowym

 


DOM I MIESZKANIE

Wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie wszystkich składników majątku jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa. Obejmuje UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I ROZBOJU, A TAKŻE WANDALIZMU. Możemy ubezpieczyć mury, ruchomości domowe, elementy stałe, budowle, przedmioty wartościowe, dzieła sztuki, rzeczy osobiste.   OC W ŻYCIU PRYWATNYM zapewnia ochronę przed roszczeniami osób, którym Klient wyrządził szkodę SZYBY I INNE PRZEDMIOTY OD STŁUCZENIA chroni oszklenia domowe takie jak szyby, płyty ceramiczne , na wypadek stłuczenia lub pęknięcia USŁUGI ASSISTANCE pomoc specjalisty elektryka hydraulika itp.


PODRÓŻ

Wyjeżdżasz na zagraniczne wakacje? Planujesz podróż służbową poza granice kraju? W czasie wyjazdu wiele może się zdarzyć: choroba, wypadek, zgubienie bagażu…W zależności od wybranego wariantu w skład pakietu podróżnego wchodzą KOSZTY LECZENIA I USŁUGI ASSISTANCE, NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, OC, BAGAŻ PODRÓŻNY I SPRZĘT SPORTOWY


NNW

Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.


DOM W BUDOWIE

Ubezpieczenie budynku w budowie zapewni rekompensatę finansową jeżeli w wyniku OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, KRADZIEŻY LUB WANDALIZMU nastąpi szkoda w budowanym domu jego elementach stałych lub mieniu ruchomym.


DOMEK LETNISKOWY

Masz domek letniskowy, budynek gospodarczy a może wiatę albo altanę? Może się tam zdarzyć wiele wypadków: pożar, włamanie, zalanie czy zwarcie instalacji elektrycznej. Ubezpieczenie domu letniskowego wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym obejmuje OGIEŃ I INNE ZDARZENIA LOSOWE A TAKŻE KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM I ROZBÓJ.