Oferta życie

UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE NA ZASADACH GRUPOWYCH

Coraz większą popularnością cieszą się ubezpieczenia na życie na zasadach ubezpieczeń grupowych zawieranych w zakładach pracy.

Są to ubezpieczenia do których może przystąpić każdy w wieku 16-69 lat. Niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, czy formy zatrudnienia. Mogą to być również osoby bezrobotne, a jedynym kryterium oprócz wieku jest zdrowie.

Indywidualne ubezpieczenia na zasadach grupowych, za miesięcznie opłacaną składkę oferują ochronę m. in. na wypadek: śmierci, uszczerbku na zdrowiu, śmierci rodziców/teściów, urodzenia się dzieci, pobytu w szpitalu …..i wiele innych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo produkty następujących firm: Ergo Hestia, Warta, Allianz, Generali, PZU.